Giới thiệu

---------- SÁCH " HỌ PHAN TRONG QUỐC GIA DÂN TỘC VIỆT NAM " ----------- Ở nước ta, dòng họ là một đề tài còn ít người được nghiên cứu. Tư liệu để biên soạn phân tán ở nhiều nơi. Nhiều tài liệu bằng Hán – Nôm, gia phả tộc phả một phần lưu giữ ở các Viện nghiên cứu khoa học và trường đại học, một phần rất quan trọng được nhân dân lưu trữ trong gia đình. Chiến tranh, bão lụt, khí hậu môi trường cũng góp phần hủy hoại.

Tin tức miền bắc

Tin tức miền trung

Tin tức miền nam